Experian vurderinger

Forbered dig til Experians rekrutteringsproces med skræddersyede øvelsesmaterialer.

At få et job hos Experian

Experian er en informationsserviceorganisation, der bruger data til at hjælpe med at informere og forbedre forbrugernes og virksomhedernes økonomiske sundhed.

Med kontorer i 44 lande over hele verden og med over 17.000 mennesker, indsamler, analyserer og behandler Experian data for at hjælpe deres kunder med at opnå økonomiske mål.

Experian har et bredt udvalg af muligheder for dem på universitetet og dem, der har tidligere erhvervserfaring i de specialistfelter, som Experian arbejder i.

Experians værdier

Experian har en klar strategi for, hvordan virksomheden opererer i at give økonomisk sundhed til alle sine kunder.

Deres værdier understøtter dette i, hvordan de tilgår at opnå denne strategi:

 • Behandler data med respekt
 • Inspirerer og støtter deres folk
 • Arbejder med integritet
 • Beskytter miljøet

Som organisation har Experian klare mål og målsætninger for virksomheden og klare værdier, som hver af deres medarbejdere arbejder efter for at hjælpe med at skabe en støttende og inkluderende arbejdskultur.

Typer af roller hos Experian

Som en global organisation, der arbejder med forbrugere, små og store virksomheder, har Experian en række roller i:

 • Nordamerika
 • Latinamerika
 • Asien-Stillehavsområdet
 • UK, Irland og EMEA

Mulighederne er opdelt efter specialisering:

 • Marketing
 • IT
 • Produktudvikling
 • Analytik
 • Kundeservice

For kandidater baseret i Storbritannien, Irland tilbyder Experian karrieremuligheder for dem, der starter deres professionelle arbejdskarriere. Deres tidlige karrieremuligheder inkluderer at blive ansat som lærling, industriel praktikant eller på kandidatniveau.

Experian tilbyder praktikpladser for studerende, der stadig er på universitetet eller afslutter deres MBA-program for dem, der er baseret i Nordamerika.

På globalt plan tilbydes specialiststillinger til dem, der har tidligere erhvervserfaring, med ledige stillinger afhængige af placering og tilgængelighed inden for virksomheden.

Ansættelsesprocessen hos Experian

Ansættelsesprocessen hos Experian er en veldefineret proces, der bruger forskellige udvælgelsesværktøjer som psykometriske tests, personlighedsspørgeskemaer og kompetencebaserede interviews.

Der er fire stadier i Experians ansættelsesproces:

 • Online ansøgning
 • Online testning
 • Video interview
 • Afsluttende interview/vurderingscenter

De typer tests, kandidater sidder, afhænger af niveauet og typen af rolle, der ansøges om. Det er værd at huske, at den vurdering, kandidater sidder som en del af deres rekrutterings- og udvælgelsesproces, er skræddersyet til den stilling, de ansøger om. Dette er således, at de oplysninger, der opnås fra testene, er relevante og hjælper med at informere den endelige udvælgelsesbeslutning.

Experians online ansøgning

Den første del af rekrutterings- og udvælgelsesprocessen for roller hos Experian kræver, at kandidaterne indsender en ansøgning online.

Alle ansøgninger tages via en CV upload proces. Som en del af denne proces vil kandidaterne også blive bedt om at besvare nogle grundlæggende screeningsspørgsmål og inkludere deres kontaktoplysninger.

Experian SHL evnetests

Som en del af rekrutterings- og udvælgelsesprocessen for roller hos Experian skal kandidaterne gennemføre en række online vurderinger. Disse tests leveres af den psykometriske testudbyder SHL og inkluderer psykometriske evnetests og en situationsbedømmelsesvurdering.

Typerne af tests kan variere afhængigt af rollen, for eksempel hvis den rolle, der ansøges om, er højt specialiseret.

For mange roller er der tre psykometriske evnetests inkluderet i processen:

 • Numeriske ræsonnementstests
 • Verbale ræsonnementstests
 • Diagrammatiske ræsonnementstests

Experians numeriske ræsonnementstests

Experians numeriske ræsonnementstest er en online tidsbestemt test, der vurderer en kandidats numeriske evne, som måler en persons evne til at arbejde med, forstå og analysere numeriske data. Kandidater skal bruge deres numeriske ræsonnement og forståelse af matematiske principper til at arbejde med de data, der er givet til dem, og bestemme det korrekte svar.

Testen måler brugen af matematiske koncepter som statistik, forhold, procenter og brøker. Svar præsenteres som multiple choice svar.

Da testene er tidsbestemte, er det vigtigt at arbejde hurtigt, men nøjagtigt. Hvis du ikke er sikker på et svar, marker dit bedste gæt og gå derefter videre til det næste spørgsmål.

Experians verbale ræsonnementstests

Den verbale ræsonnementstest vurderer en kandidats evne til at læse, forstå og analysere information, der præsenteres i form af tekstpassager.

Denne test måler dine læseforståelsesevner og kræver, at kandidater bruger deres verbale ræsonnementsevner til at løse problemer. Denne evne er direkte knyttet til roller i Experian, hvor brug af skriftlige og verbale data kan være nøglen.

Spørgsmål præsenteres som en række passager. Svar gives som udsagn. Kandidater skal læse udsagnene og bestemme, om udsagnene er sande, falske eller de 'kan ikke sige' baseret på de konklusioner, der er trukket fra læsningen af teksten.

Det er vigtigt at huske, at når du gennemfører en verbal ræsonnementstest, skal du kun bruge de oplysninger, der præsenteres i informationspassagen, og ikke trække på nogen udenforstående viden i at lave dine slutninger.

Igen er denne test tidsbestemt, så hurtigt arbejde kræves. Det er vigtigt at sikre, at du har læst de givne oplysninger omhyggeligt og ikke at skimme læse teksten eller udsagnene.

Experians diagrammatiske ræsonnementstests

Den diagrammatiske ræsonnementstest er i bund og grund en test af problemløsning ved hjælp af abstrakt eller ikke-verbal information.

Information præsenteres i form af former, mønstre af sekvenser. Kandidater skal bruge deres logiske ræsonnementsevner til at se på denne information og bestemme linket eller forholdet mellem de præsenterede data. Derefter vælge hvilket af diagrammerne, formerne eller mønstrene der følger næste baseret på den regel eller det forhold, der er bestemt.

Denne test vurderer, om en kandidat kunne tænke logisk og baseret på de givne oplysninger lave korrekte konklusioner.

Denne type test er ofte en test, som mange kandidater finder udfordrende på grund af testens tidsbestemte natur og det format, som testen tager.

At forblive rolig og holde hovedet koldt, når du gennemfører testen, vil gøre det muligt for dine sande evner at komme igennem.

Experians situationsbedømmelsestests

Experians situationsbedømmelsestests adskiller sig fra evnetestene i, at de ikke vurderer en medfødt evne. Denne test fokuserer på den måde, en kandidat foretrækker at opføre sig på i arbejdsmiljøet.

Testen tager form af et spørgeskema; spørgsmål præsenteres som scenarier. Disse scenarier ligner situationer, som kandidater vil stå overfor, når de arbejder på jobbet hos Experian. Kandidater skal læse scenariet omhyggeligt og derefter vælge, hvordan de ville opføre sig, når de står over for situationen fra listen over udsagn.

Denne adfærdstest er ikke tidsbestemt på samme måde som de psykometriske evnetests er. Derudover er der ingen rigtige eller forkerte svar på situationsbedømmelsestesten, som der er med evnetests.

Når du gennemfører en situationsbedømmelsestest, skal du sørge for at læse spørgsmålet og besvare spørgsmålet ærligt uden at gætte, hvad du tror, rekruttereren ønsker at høre. Forskellige scenarier, der fokuserer på samme adfærd, vil blive spurgt i forskellige situationer, så sørg for at du besvarer spørgsmålene ærligt, vil betyde, at et nøjagtigt billede af, hvordan du foretrækker at opføre dig i arbejdssituationer, vil blive præsenteret.

Experians kompetencebaserede interview

Kompetencebaserede interviews er inkluderet som de senere dele af rekrutteringsprocessen.

Afhængig af niveauet for den rolle, der ansøges om, kunne kompetencebaserede interviews tage form af:

 • Forudindspillede video interviews, hvor kandidater optager deres svar på et sæt spørgsmål og derefter sender disse svar til en rekrutterer.
 • Inkluderet som en del af en vurderingsdag, hvor kandidater interviewes ansigt til ansigt af en interviewer.

Der er fem kompetencer, som Experian vurderer imod:

 • Drevet til at levere
 • Villig til at bidrage
 • Intellektuelt nysgerrig
 • Stolt af at samarbejde og være dig selv
 • Ansvarlig

Når du deltager i et kompetencebaseret interview, er det vigtigt at forberede sig til interviewet. Gennemgå disse kompetencer og adfærd, og tænk derefter på specifikke eksempler eller situationer fra din tidligere erfaring, som du kan bruge til at beskrive, når du har demonstreret disse kompetencer.

Ved hjælp af en ramme som STAR-metoden (situation, opgave, handling, resultat) når du forbereder og deler dine svar i et interview betyder, at du giver et fuldstændigt svar, der demonstrerer den kompetence, der vurderes.

Hvordan er det at arbejde hos Experian?

Experian er en organisation, der værdsætter innovation og integritet. Betegnet som 'Experian-vejen' har organisationen et stærkt fokus på diversitet og inklusion, og sikrer, at alle har en stemme. Som en del af dette driver mange medarbejderressourcegrupper lokalt. De fokuserer på at gøre det muligt for alle i organisationen at arbejde sammen og bedre forstå det forskelligartede talent i organisationen.

Experian har også et stærkt fokus på corporate social responsibility og har mange CSR-mål, som det har forpligtet sig til at nå.

Derudover tilbyder organisationen en hybrid arbejdsmåde for sine medarbejdere, som tilladt af rollen.

Top tips til at blive ansat hos Experian

Experian har en klar og defineret rekrutterings- og udvælgelsesproces. Der er mange ting, som kandidater kan gøre for at sikre, at de præsterer bedst gennem hver fase af rekrutteringsprocessen.

Undersøg virksomheden

Som en global virksomhed, der har en klar mission og værdier, er det vigtigt for kandidater at undersøge virksomheden grundigt, især det område, de håber at slutte sig til.

Der er mange specialistområder inden for virksomheden, og at forstå, hvordan dit valgte område passer ind i organisationen, er afgørende. At kende virksomhedens værdier og hvorfor disse er vigtige for dig, vil demonstrere din forpligtelse til rollen og en karriere hos Experian.

Praktiser tests

At sikre, at du har øvet de psykometriske tests, som du vil blive bedt om at sidde som en del af rekrutteringsprocessen, er nøglen til din forberedelse.

At sikre, at du praktiserer testene på forskellige sværhedsgrader og under tidsbestemte testforhold betyder, at du bliver fortrolig med formatet og spørgsmålstilen.

At gøre dette vil også betyde, at du opnår tillid og sætter testene i en positiv sindstilstand, så din naturlige evne kommer igennem.

Hav dine egne spørgsmål forberedt

Det er vigtigt at huske, at et interview er en tovejsproces. Intervieweren ønsker at bestemme, om du har de færdigheder, kompetencer og adfærd, der kræves for rollen.

For kandidater er det muligheden for at finde ud af, om denne rolle og Experian som virksomhed er, hvor du vil starte eller fortsætte din arbejdskarriere. For at give dig mulighed for at finde ud af mere om virksomheden, udnyt at have en Experian-medarbejder siddende foran dig og have nogle spørgsmål forberedt, der vil give dig yderligere indsigt i organisationen. Disse kunne være spørgsmål om arbejdskulturen i praksis eller hvad intervieweren nyder ved at arbejde hos Experian.

Disse spørgsmål vil give dig mere information om rollen, virkelige arbejdspraksis og om at arbejde hos Experian er for dig.

da Start

Få adgang til rigtige tests

Få øjeblikkelig adgang til Experian tests skrevet af akkrediterede psykologer, der arbejder inden for teknologi i dag

 • 100vis af spørgsmål

  Stort lager af Experian spørgsmål til at hjælpe dig med at øve dig, indtil dit hjerte er tilfreds.

 • Alle testtyper

  Fuldt udvalg af numeriske, verbale, diagrammatiske, logiske, situationelle og personlighedstests.

Udvikle

Forbedre dine pointtal hurtigt

Vi har inkluderet en hel række værktøjer til at hjælpe dig med at lære så hurtigt som muligt.

 • Fuldt udarbejdede løsninger

  Vi giver detaljerede trin-for-trin løsninger til hver enkelt Experian spørgsmål, så du kan forbedre din præstation så hurtigt som muligt.

 • Intelligent læringsystem

  Sammenlign dine Experian scores med andre og følg din fremgang ved hjælp af din personlige analyse dashboard.

Ansæt

Sikre dit drømmejob

Alle vores Experian tests er målrettet mod at hjælpe dig med at få jobbet, du ønsker.

 • Realistiske prøveeksamener

  Vi har skabt specifikke Experian tests til hver af de førende arbejdsgivere og testudgivere, der bruges inden for teknologi i dag.

 • Faktiske test-simuleringer

  Øv under eksamensbetingelser med tidsbestemte tests designet til at simulere den præcise oplevelse, du vil stå overfor.

Byg din selvtillid i dag

Prøv en af vores Experian tests GRATIS.

Tag testen

Jeg ønskede at teste mine evner hurtigt inden en vigtig jobsamtale. Techtest tillod mig at gøre netop det.

Nadia fandt Techtest nyttigt til at vurdere hendes teknologiske evner.

testimonial

Niveau op

Vælg den pakke, der fungerer for dig.

Pro

Betal årligt
Betal månedligt
 • 30 Numeriske resoneringstests
 • 30 verbale ræsonnementstests
 • 30 Diagrammatiske resoneringstests
 • 30 Situationelle dømmetest
 • 67 Arbejdsgiverpakker
 • 16 Forlag pakker
 • Dashboard ydeevne tracking
 • Fulde løsninger og forklaringer
 • Tips, tricks, guider og ressourcer

 • Adgang til gratis tests
 • Grundlæggende ydelsesovervågning
 • Fulde løsninger og forklaringer
 • Tips og ressourcer

Experian vurderinger FAQs

Hvor lang tid tager det at blive ansat hos Experian?

Experian har en klart defineret firetrins rekrutteringsproces. Varigheden af denne proces kan variere afhængigt af rollen. En stor del af processen er online, så sørg for at du hurtigt fuldfører en invitation til vurdering eller interview.

Varigheden af processen kan også afhænge af interviewernes tilgængelighed, så sørg for at du er opmærksom på, hvornår du er tilgængelig for et interview, kan også hjælpe med at reducere den tid, det tager at ansætte.

Betaler Experian godt?

Experian tilbyder alle medarbejdere en konkurrencedygtig grundløn sammen med en række forskellige fordele. Disse fordele kan variere efter land, rolle og erfaring.

Eksempler på nogle af de fordele, som Experian tilbyder oven på en medarbejders grundløn, inkluderer:

 • Virksomhedsrabatter
 • Aktiespareordning
 • Pensionsordning
Hvorfor skal jeg arbejde for Experian?

Experian er en organisation, der tilbyder en række roller inden for mange forskellige specialområder. Organisationen arbejder med både forbrugere og hurtigt små og større virksomheder, hvilket betyder, at arbejdet er varieret.

Ud over en konkurrencedygtig aflønningspakke værdsætter organisationen diversitet, inklusion og arbejder med samfundet for at gøre en forskel.