Numerisk Resonneringstester

Numeriske resonneringstester måler hvor dyktig du er til å håndtere ulike matematiske problemer.

 • Hva er numeriske resonneringstester?

  Hvis du søker på en jobb som krever en viss grad av numeriske ferdigheter, vil du sannsynligvis bli bedt om å gjennomføre en numerisk resonneringstest som en del av rekrutteringsprosessen. Disse testene er en type tidsfølsom psykometrisk vurdering som måler evnen din til å tolke, analysere og trekke konklusjoner fra numeriske data.

  Vurderingene vil være forskjellige fra standardiserte matematiske tester du kanskje har tatt når du studerte, da de etterligner virkelighetsbaserte datasituasjoner for å teste hvor dyktig du er til å anvende numerisk forståelse på realistiske arbeidsutfordringer i stedet for et pensum.

  Dine generelle matematikkferdigheter vil bli testet med elementer som aritmetikk, forhold, prosent og brøker. Imidlertid vil du i hovedsak jobbe med statistisk informasjon i form av grafer, tabeller og diagrammer. Oppgaven din er å trekke ut nøkkelinformasjon og tall, identifisere trender i dataene og bruke logikk for å komme frem til en konklusjon som svar på flervalgsspørsmål.

  Med stadig økende viktighet av å bruke kvalitetsdata for å ta forretningsbeslutninger, vil numeriske resonneringstester sannsynligvis bli brukt når man ansetter for nesten hvilken som helst stilling - selv utenfor numeriske sektorer.

 • Hvorfor bruker arbeidsgivere numeriske resonneringstester?

  Evnen til nøyaktig å tolke data og trekke konklusjoner eller anbefalinger basert på den informasjonen er avgjørende for et selskap med høy ytelse. Individer med disse ferdighetene er akkurat de personene selskapene ønsker å ansette, men det er vanskelig å vite hvem de er bare ved å se på CV-er alene.

  Å administrere numeriske resonneringstester er en rask og effektiv måte for arbeidsgivere å forstå hvilke kandidater som har potensial til å levere disse svært ettertraktede ferdighetene. Testen består av en serie tidsbestemte statistiske spørsmål som bruker virkelighetsbaserte scenarier relatert til den aktuelle stillingen som søkes på.

  Hvordan du presterer på testen vil vise hvilke numeriske styrker du har, din tidsstyring og evne til å arbeide nøyaktig i høyt tempo. Arbeidsgivere vil bruke resultatene fra denne testen til å velge ut de mest passende kandidatene for stillingen.

 • Hvordan fungerer numeriske resonneringstester?

  Det finnes ingen 'one size fits all' numerisk resonneringstest. Vurderingen vil variere i varighet og kompleksitet, slik at kandidater alltid blir testet på et tilsvarende vanskelighetsnivå som stillingen. Det finnes flere testleverandører for arbeidsgivere å velge mellom, alle med mindre variasjoner i vurderingen.

  Uavhengig av variasjonene, er det visse fellestrekk som kan forventes fra enhver numerisk resonneringstest. Vi anbefaler å bli kjent med praksistester før den virkelige testen, slik at du er godt forberedt og oppnår høy score.

  Numeriske resonneringstester varer rundt 10-45 minutter og består av tidsbestemte flervalgsspørsmål. Du kan forvente å fullføre ett spørsmål per minutt, men for mer avanserte stillinger kan raskere respons være nødvendig.

  Testene handler om mer enn bare matematikkferdigheter, du må også kunne bruke logikk for å skille mellom riktig og galt. Testleverandører er kjent for å plassere distraksjoner i form av falsk informasjon i dataene og svarene. Dette er feilaktig informasjon som ser lik ut som det riktige, plassert i testen for å desarmere søkere og fremheve de mest fokuserte.

 • Hvilke ferdigheter tester numerisk resonnering?

  Som forventet, vil du trenge gode matematikkferdigheter for å oppnå høy score på en numerisk resonneringstest. Før du tar testen, anbefaler vi å friske opp prosent, gjennomsnitt, brøker og generell aritmetikk som et utgangspunkt.

  Når du har brukt litt tid på å repetere de grunnleggende matematikkferdighetene dine, anbefaler vi å fullføre så mange numeriske resonneringsprøver som mulig. Dette vil forberede deg på spørsmål om tolkning og analyse av data, som utgjør flertallet av testen.

  Her vil du også måtte demonstrere en viss grad av logisk resonnering for å komme frem til riktig konklusjon.

 • Viktige matematikkferdigheter du trenger for numeriske resonneringstester

  Siden du må kunne jobbe med prosent, brøker, forhold og gjennomsnitt, har vi samlet noen nøkkelformler som kan hjelpe deg med repetisjonen.

  Prosentøkning

  Trekk det opprinnelige tallet fra det nye tallet, del differansen med det opprinnelige tallet og multipliser med 100.

  Eksempel: finn prosentøkningen fra 300 til 550

  550 - 300 = 250

  250 ÷ 300 = 0,83

  0,83 x 100 = 83

  Svar: 83%

  Prosentnedgang

  Trekk det nye tallet fra det opprinnelige tallet, del differansen med det opprinnelige tallet og multipliser med 100.

  Eksempel: finn prosentnedgangen fra 800 til 320

  800 - 320 = 480

  480 ÷ 800 = 0,6

  0,6 x 100 = 60

  Svar: 60%

  Legge sammen prosentandeler

  Legg til 100 i hver prosentandel, og gjør den om til desimaler. Multipliser grunnfiguren med den første desimalen, og multipliser deretter det resulterende tallet med den andre desimalen.

  Eksempel: telefonregningen din er £50. Den øker med 10% etter 12 måneder, og deretter øker den med ytterligere 15% seks måneder senere. Hva koster telefonregningen din etter 18 måneder?

  10 + 100 = 110, uttrykt som 1,10 som en desimal

  15 + 100 = 115, uttrykt som 1,15 som en desimal

  50 x 1,10 = 55

  55 x 1,15 = 63,25

  Svar: £63,25

  Konvertere prosentandeler til brøker

  Skriv prosentandelen som en del av 100, og forenkle tallet om nødvendig.

  Eksempel: Konverter 25% til en brøk

  25/100 forenklet til 1/4

  Svar: 1/4

  Gjennomsnittlig verdi

  Legg sammen alle tallene og del totalen med antall tall som presenteres.

  Eksempel: finn gjennomsnittlig verdi av 6, 30, 16 og 44

  6 + 30 + 16 + 44 = 96

  96 ÷ 4 = 24

  Svar: 24

  Legge sammen brøker

  Sørg for at nevnerne er like. Legg sammen de to tellerne, og plasser dem over nevneren. Forenkle brøken om nødvendig.

  Eksempel: 2/7 + 4/7

  Siden nevnerne er like, 2 + 4 = 6

  Svar: 6/7

  Hvis nevnerne er forskjellige, multipliser en brøk med den nødvendige mengden for å få to like nevnere. Du må multiplisere nevneren og telleren for å beholde riktig verdi av brøken.

  Eksempel: finn svaret på 4/6 + 2/12

  For å få en felles nevner, multipliser 4/6 med 2

  4 x 2 = 8

  6 x 2 = 12

  Nå finner du svaret på 8/12 + 2/12

  8 + 2 = 10

  Svar: 10/12

  Trekke fra brøker

  Trekk fra en teller fra den andre, og plasser svaret over nevneren.

  Eksempel: finn svaret på 4/8 - 1/8

  4 – 1 = 3

  Svar: 3/8

  Hvis nevnerne er forskjellige, følg de samme trinnene som ovenfor for å finne en felles nevner.

  Multiplisere brøker

  Multipliser tellerne, multipliser deretter nevnerne og skriv det ned som en ny brøk.

  Eksempel: 2/6 x 4/7

  2 x 4 = 8

  6 x 7 = 42

  Svar: 8/42

  Dele brøker

  Du kan finne den omvendte verdien av brøken ved å snu den opp ned og multiplisere den første brøken med denne omvendte verdien.

  Eksempel: 2/5 ÷ 1/4

  1/4 blir 4/1

  2 x 4 = 8

  5 x 1 = 5

  Svar: 8/5

  Uttrykke blandede brøker som uekte brøker

  Multipliser hele tallet i den blandede brøken med nevneren til den brøkdelen. Legg resultatet til telleren og plasser det over den eksisterende nevneren.

  Eksempel: konverter 4 2/4 til en uekte brøk

  4 x 4 = 16

  16 + 2 = 18

  Svar: 18/4, forenklet til 9/2

  Effektive strategier for å ta testen

  Repetisjon og praksistester vil hjelpe deg med å lykkes på den numeriske resonneringstesten din, men det er også noen andre strategier som vil hjelpe deg med å oppnå høyest mulig score.

  Sørg for å lese instruksjonene nøye i begynnelsen av hver test, som nevnt tidligere, er hver test forskjellig.

  Før du går videre til de tidsbestemte spørsmålene, får du sannsynligvis en serie med praksisspørsmål - ta deg tid til å bli kjent med disse og bli vant til formatet før du begynner på de tidsbestemte spørsmålene.

  Til slutt, vær oppmerksom på distraksjoner som er plassert gjennom hele testen i form av lignende data eller flervalgssvar som er designet for å identifisere om du har lest spørsmålet ordentlig. Ved å være kritisk og fokusert vil du raskt kunne identifisere distraksjoner.

 • Tips for numeriske resonneringstester

  Her er våre beste tips for å oppnå høy score på den numeriske resonneringstesten din.

  1. Øv på mange tester

  Øvelse gjør virkelig mester! Bruk gratis praksistester for å tilpasse deg både formatet og innholdet i en numerisk resonneringstest. Å analysere resultatene dine vil også gi deg dypere innsikt i hvor du kanskje må repetere eller øve mer.

  2. Skjerpe matematikkferdighetene dine

  Repetisjon av grunnleggende matematiske ferdigheter vil få deg til å føle deg mye mer forberedt og avslappet når du går inn i den virkelige testmiljøet.

  3. Ta det i ditt eget tempo

  Selv om du blir tidtatt, ikke få panikk. Sørg for å lese spørsmålet nøye før du går videre for å tolke dataene. Selv om du har funnet svaret innen halvparten av den tildelte tiden, bruk resten av tiden til å lese spørsmålet på nytt og bekrefte at du er fornøyd med svaret ditt.

  4. Sjekk om du kan bruke kalkulator

  Avhengig av testen, kan du få lov til å bruke kalkulator. Hvis du kan, så sørg for at du bruker den! Det vil spare mye tid!

  5. Det er greit å gjette

  Det er sannsynlig at du ikke vil være 100% sikker på hvert eneste svar, i dette tilfellet - bruk så mye tid og logikk som mulig for å gjøre en utdannet gjetning. Svar alltid på spørsmålet, da du kan gjette riktig og få noen poeng du ikke ville ha fått ved å hoppe over spørsmålet.

Bygg selvtilliten din i dag

Prøv en av våre Numerical Reasoning tester GRATIS.

Techtest sørget for at jeg var proaktiv, i stedet for reaktiv, i jakten på å forbedre mine teknologiske ferdigheter.

Sam bestemte seg for å bruke Techtest-biblioteket for å hjelpe ham å bestå en serie med evnetester hos BBC

testimonial

Gå opp i nivå

Velg pakken som passer for deg.

Pro

Betal årlig
Betal månedlig
 • 30 Numeriske resoneringstester
 • 30 verbale resonnementstester
 • 30 Diagrammatisk resonneringstester
 • 30 Situasjonsbedømmelsestester
 • 67 Arbeidsgiverpakker
 • 16 Forleggerpakker
 • Dashboard ytelsessporing
 • Fullstendige løsninger og forklaringer
 • Tips, triks, guider og ressurser

 • Tilgang til gratis tester
 • Grunnleggende ytelsessporing
 • Fullstendige løsninger og forklaringer
 • Tips og ressurser

Numerisk Resonneringstester FAQs

Hvordan blir numeriske resonneringstester vurdert?

De fleste numeriske resonneringstester bruker rå eller sammenlignbar vurdering. Råscore er når riktige svar vises som en prosentandel. Sammenlignbar vurdering er når din personlige score direkte sammenlignes med poengsummene til andre som tok testen.

Hva brukes numeriske resonneringstester til?

Numeriske resonneringstester avgjør hvor godt du scorer på en rekke forskjellige matematiske problemer. Dette gir fremtidige arbeidsgivere en annen måte å vurdere hvor egnet du er for en bestemt jobbrolle eller selskap. Teknologisektoren bruker ofte disse testene, i tillegg til intervjuer, for å få en bredere oversikt over styrker og svakheter dine.

Hva innebærer numeriske resonneringstester?

Numeriske resonneringstester dekker et bredt spekter av matematiske begreper. Du kan bli bedt om å svare på spørsmål om brøker, forhold, prosent og ligninger, samt vise hvordan du kan tolke og analysere datasett, grafer og tabeller.

Hva måler numeriske resonneringstester?

Teknologibransjen er konkurransedyktig - den krever enkeltpersoner som kan jobbe raskt og nøyaktig, og som har en solid forankring i grunnleggende matematiske prinsipper. Så mens du viser potensielle arbeidsgivere hvor dyktig du er med tall, gir du dem også en klarere idé om hvordan du takler press, hva dine styrker og svakheter er, og hvor godt du sannsynligvis vil passe inn i teamet deres eller det bredere selskapet.

Hvor kan jeg øve på numeriske resonneringstester?

Tech Tests har et stort antall praksis numeriske resonneringstester som du kan prøve. Nettsiden har også mange nyttige triks og tips om hvordan du kan oppnå best mulig score på den store dagen.

Hvilke arbeidsgivere bruker numeriske resonneringstester?

Mange jobber med teknologi som kjerne krever personer som er komfortable med tall. Den numeriske resonneringstesten er den beste måten for selskaper å sikre at de ansetter personer som vil være i stand til å levere. Enten du ønsker en jobb som programvareutvikler eller systemanalytiker, er det å ta en numerisk resonneringstest et avgjørende skritt på veien mot suksess.

Reviews

What our customers say about our Numerical Reasoning Tests

 • Indonesia

  January 04, 2022

  Really good test!

  I used the numerical reasoning test to prepare and found the test really useful.

 • United Kingdom

  June 28, 2022

  arithmetic calculations

  I like the test. But I have attended without practice. I will do the following tests with lots of practice.

 • Singapore

  November 18, 2022

  Basically problem solving using numbers and C. Sense

  Good as a refresher to spot keywords, highly important when reading the questions carefully as even I did not

 • United Kingdom

  November 03, 2023

  Required Time Management

  Overall good practice test as each and every question was tricky and required more time for some questions